ข้าศึก/หลวงปู่เนียม วัดน้อย

junjaowka-35276-2

“ข้าศึกใดๆในโลกนี้ ไม่มีอำนาจ ลึกลับแหลมคมเหมือนข้าศึกภายในใจเรา
ผู้ใดชนะข้าศึกคือตัวเราคนเดียวได้แล้ว ผู้นั้นย่อมเป็นผู้ประเสริฐกว่า ดีกว่าชนะชนหมู่มากนับโข”

-หลวงปู่เนียม วัดน้อย-